įduoti

įduoti
įdúoti vksm. Àš į̃daviau senùtei vi̇̀lnų, kad suver̃ptų.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įduoti — įduoti, da, į̃davė 1. tr. K įteikti (ppr. į rankas) nusineštinai: Išleidau dukrelę martelėse, įdaviau rūtelę rankelėse Lzd. Lai eita, piningų įduotas, kur nora Šts. Įdavė jai linų kuodelį, kad suverptų ir išaustų MPs. Įdavė velnias žmogui visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įteikti — 1 įteĩkti, ia, į̃teikė; R, R422, MŽ572, N, LL179 1. tr. K, J, LL23 įduoti: Ar negalėtum jam štai šito raštelio įteĩkti? Š. Įteĩkti prašymą NdŽ. Iñteikė tokios salietros, kur degina Dglš. Į̃teikė šakę kraut vežimus Grš. Didžiausią kąsnelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apduoti — apduoti, da, àpdavė 1. intr. daugeliui iš eilės paduoti: Visiem gyvuliam po kartą apìdavėm Ds. Kiaulėm apìdaviau ėst Dglš. 2. tr. CII670, R, J užduoti nuodų: Jiedvi tą žmogų àpdavė, ir jis turėjo mirti Sch182. Jis (nuodais) apduotas pasimirė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priteikti — 1 priteĩkti, ia (prìteikia), prìteikė tr. K, NdŽ 1. I, KŽ parūpinti, duoti: Ans priteĩks tau vaiką bandai ganyti J. Vakare prasidės veselia, tai aš tau priteĩksiu kokį kaulą (sako šuo vilkui) BM256(Grz). Jam karalius davė apsirėdyt šarvu ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suduoti — suduoti, da, sùdavė 1. tr. tam tikrą kiekį suteikti dalimis ar po dalį: Kiek aš jam pinigų sùdaviau! Lp. Sùdaviau jau trejetą šimtų Ss. Kiek mes jam sùdavėm ir javų, ir pinigais! Nmn. Kaimynai šio to sùdavė jam, ir pradėjo jis gyventi J. Jam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdavimas — įdavìmas sm. (2) 1. → įduoti 1: Kas iš to įdavìmo, kad aš negavau (man neperdavė) Kp. 2. → įduoti 7: Tokios jau buvo ir yra baisios įdavimo šaknys ir atžalos Vaižg. | refl.: Bet jis beveik vien težino pasakoti apie nesutikimus, apie įsidavimus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdavinėti — 1. iter. dem. įduoti 1: Taip per keletą metų Gintautas įdavinėjo savo kaimynui į tris tūkstančius Vaižg. 2. tr. padavinėti perduotinai: Įdavinėjo rekomendacinius laiškus savo pažįstamiems rš. 3. iter. dem. įduoti 7: Motyna, visaip meluodama,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antduoti — antduoti, da, añtdavė (ž.) tr. 1. užduoti: Vokytinio spirito añtdavė ant galo, ir palikau girtas Šts. 2. refl. impers. atrodyti: Manie antsiduoda, kad ans čia kiša [pinigus] Dov. 3. Šts išduoti, apskųsti. duoti; antduoti; apduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiparduoti — apiparduoti, da, apipar̃davė tr. (didelę) dalį parduoti: Apipar̃davėm didumą prekių, kurių buvom prisipirkę Š. | refl. tr.: Didumą jau apsipardavė, taisosi išvažiuoti Žem. duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsarginti — 2 apsargìnti caus. apsirgti. 1. BŽ32, Š įduoti ligą, apsargdinti: Išgąstis ir tąsymai apsargino silpno sudėjimo vaikelį ir paguldė jį ant patalo rš. Vėdaruos [nykštukas] belandžiodamas karvę apsargino Jrk27. 2. refl. apsimesti sergančiu: Tiktai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”